Innovation AD

Innovation AD ma stać się katalizatorem innowacji w obszarze marketingu, które przynoszą wymierną biznesową wartość. Promujemy i definiujemy innowację, jako zmianę w zakresie idei produktu lub usługi, ich modelu biznesowego, dystrybucji, komunikacji i generowania sprzedaży. Od ubiegłego roku budujemy wizerunek tego projektu, jako najważniejszej platformy o innowacyjności w dziedzinie komunikacji marketingowej i marketingu w Polsce.

Organizator

  • client-logo